6. Man skjønner
at man har skuffa

når det ser sånn ut…

7. Med litt menneskehjelp
er det lettere å vise

…at man angrer skikkelig:

8. Prøve å fordele litt av skylda,
er ikke å skylde på andre….

er det vel?

9. Noen ganger skal man rett og lett ikke angre:

10. Menneskeregler er jo litt vanskelig å forstå da: