Som nordlendingen resonnerte: – Vanlige arbeidsfolk spelle ofte fotball… – Ledera spelle tennis… – Mens toppsjefan spelle golf… “Med andre ord, jo høyere stilling, dess mindre bailla”